Allerlei aandachtig lezen

Niet vergeten dat, ook al zijn de LESGELDEN voor september of later nog betaald (zie oranje betalingskaart), de HER-INSCHRIJVINGEN @ 30.00 euro dienen wel per 1 september geregeld te worden !!! Hierbij nogmaals het (onveranderde) tarief en het juiste rekening nummer : BELFIUS BE72 0689 0403 8916.  Kas geld wordt ook aanvaard uiteraard voor of na de les. Eveneens de vraag aan degenen die definitief niet meer komen dit seizoen 2016-2017 van zich formeel af te melden via sms of email, het is geen probleem dat men niet meer komt, maar het getuigt wel van respect voor de lesgevers en de administratie dat men dit meldt.  Bij voorbaat dank.

Ook hebben we vastgesteld dat vorig seizoen er nog steeds leerlingen zijn met een verkeerde instelling : men komt niet om krijgertje te spelen, men komt om les te volgen met het oog op het behalen van een dan of poem graad.   Dit houdt in dat men de nodige inspanningen tijdens de les moet leveren om er te geraken : aandacht, fysiek, techniek, discipline, kledij, hygiëne moeten in orde zijn.  Nagels, haar, properiteit van lijf, leden en dobok.   Deze laatste dient ook vrij zijn van kreuken : ouders gelieve dit in het oog te houden, dan graden jullie zeker als voorbeeld !!!

Er is ook een nieuwe website ontworpen door mijn Taekwondo- en Karatédocollega Rudi Staute samen met de Vlaamse Sport Federatie, maar dient nog updated te worden.

 

Groetjes Alfred

 

terug naar startpagina: klik hier